Baixar Mais Tocadas: letras de 20 Fingers

You gotta lick it, before we kick it, / you gotta get it soft and wet so we can kick it / You gotta lick it, before we kick it, / You gotta take that extra step so we can kick it